Visie en missie

 

Visie

In een dynamische en snel veranderende wereld is het goed om af en toe eens stil te staan en te reflecteren. Even de tijd nemen om te kijken of je (nog) leeft volgens je normen en waarden, je idealen en je hart. De tredmolen van het leven maakt dat je niet altijd de keuzes kunt maken die je écht zou willen maken. Hoe kom je weer in je ‘flow’ en hoe vind je je weg in een hectische samenleving waarin heel veel van je gevraagd wordt?
Bij ‘Natuurlijk Leven’ zijn coaching, voedingsadvies en workshops geen therapie en geen adviesgesprekken. Ze zijn met name gericht op het op zoek gaan naar wie iemand echt is, wat iemand echt wil, waar iemand voor staat en hoe dit in de praktijk te brengen.
Dit komt niet van buitenaf, van de coach of voedingsadviseur, maar heeft alles te maken met de eigen regie van de cliënt.

Mijn werkwijze is geïnspireerd door Carl Rogers, de grondlegger van de humanistische psychologie. Het uitgangspunt tijdens de coachingsgesprekken, het voedingsadvies en ook de workshops is echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie en empathie. Hiermee wil ik mensen helpen ‘zich te ontwikkelen als mens zodat zij een volledig functionerend mens kunnen worden’ (Carl Rogers).
Hierbij is het onmisbaar om als coach, voedingsadviseur en workshoptrainer een goede relatie op te bouwen met de cliënt en vooral ruimte te scheppen voor de cliënt om aan zijn ontwikkeling te werken of zijn eigen problemen op te lossen. Dat wil zeggen dat niet de coach dit proces stuurt, maar de cliënt zelf.

Er is bij mensen sprake van een actualiseringstendens, de wens om te groeien en capaciteiten te vergroten. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf de expert is op het gebied van zijn eigen leven. Mijn visie is om dit proces samen met de cliënt aan te gaan en de nadruk te leggen op de eigen regie van de cliënt. De coach moet hierbij de eigen zienswijzen, meningen en vooroordelen kunnen loslaten.
Het vermogen om een goede relatie met de cliënt op te bouwen, ruimte te scheppen voor de cliënt om aan zijn/haar ontwikkeling te werken of de eigen problemen op te lossen zijn sleutelwoorden bij de coaching en gesprekken.

In een maatschappij waarin steeds meer schandalen naar voren komen op het gebied van voedselveiligheid, pesticiden die onze gezondheid schaden, cosmetica die giftig blijkt te zijn, is het belangrijk dat mensen kunnen kiezen voor een andere levenswijze. Iedereen heeft recht op een gezond leven en op informatie hierover.

 

Missie

Iedereen heeft recht op een gezond leven! In een wereld die langzamerhand kapot gaat aan intensieve landbouw, overconsumptie en milieuproblemen, is het moeilijk om te kiezen voor een ‘natuurlijk leven’. De missie van ‘Natuurlijk Leven’ is het vergroten van het bewustzijn van mensen op het gebied van gezond leven. Mensen de kans bieden om een gezonde leefstijl te ontwikkelen zodat ze zich gezonder en gelukkiger voelen en hun omgeving en zichzelf zo min mogelijk schaden. Gezond leven moet je zelf doen, maar het is prettig om daarbij informatie en advies te krijgen. Gezond leven is geen trucje, maar een serieuze uitdaging. ‘Natuurlijk Leven’ helpt mensen om keuzes te maken die een gezonde leefstijl bevorderen met respect voor ons leefmilieu.